Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

Futbalový turnaj o pohár riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou - 4.12.2015

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 4.12.2015 sa v čase od 08,00 hod. v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave uskutoční futbalový turnaj o pohár riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (pplk. Mgr. Marek Kresan), ktorý organizuje ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci s Územnou úradovňou Trnava Slovenskej sekcie IPA. Územnú úradovňu budú na turnaji reprezentovať naši členovia z Krajského riaditeľstva PZ v Trnave. Okrem usporiadateľského a nášho mužstva sa na turnaji predstaví výber z ÚVTOS Železovce, ÚVV Nitra, ÚVV Prešov a HaZZ Trnava.
 

Futbalový turnaj o putovný pohár veliteľa PMJ Trnava pod záštitou predsedu TTSK - 2015

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 20.3.2015 (piatok) sa v mestskej športovej hale "Družba" v Trnave uskutočnil 3. ročník medzinárodného turnaja v sálovom futbale o putovný pohár veliteľa PMJ Trnava pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Organizáciu na seba prevzalo vedenie Územnej úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA v úzkej spolupráci so svojimi členmi z Pohotovostnej motorizovanej jednotky odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Konkrétne s ich veliteľom pplk. PhDr. Ivanom Karperom spolu s realizačným tímom - mjr. Mgr. Rudolfom Hýbelom, npor. Bc. Rudolfom Garažiom, npor. Jánom Uherčíkom, práp. Andrejom Císarom a ppráp. Adamom Gažkom. Viac...
 

Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch - 13.12.2014

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 13.12.2014 sa v čase od 10,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutočnil už VI. ročník podujatia s názvom "Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch", ktoré organizovala Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA. Hneď na začiatku vedúci Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Martin Kupkovič srdečne privítal všetkých účastníkov, oboznámil so systémom turnaja a vyjadril presvedčenie, že aj počas tohtoročnej akcie bude super atmosféra s možnosťou sa príjemne zabaviť nielen športovým, ale aj spoločenským vyžitím ako po minulé ročníky. Viac...
 

Návšteva tropikária a vianočných trhov v Budapešti - 11.12.2014

E-mail Vytlačiť PDF
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA zorganizovala dňa 11.12.2014 celodenné podujatie s názvom "Návšteva tropikária a vianočných trhov v Budapešti", ktorá bola určená pre jej členov a ich rodinných príslušníkov (manžel/ka, deti, vnúčatá). Odchod bol o 06.15 hod. - zraz bol na parkovisku pri budove KR PZ v Trnave. Po prechode štátnych hraníc na hraničnom prechode Komárno - Komárom bola  krátka prestávka  pri nákupnom centre v Komárome. Po príchode do Budapešti cca o 10.00 hod. sa účastníci zájazdu presunuli na najväčšiu tržnicu v Budapešti, kde mali možnosť prehliadnuť si ju a v prípadu záujmu si zakúpiť domáce výrobky rôzneho druhu. Viac...
 

Futbalový turnaj o Pohár riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce/Parnou - 5.12.2014

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 5.12.2013 sa v čase od 08,00 hod. v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave uskutočnil futbalový turnaj o Pohár riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (plk. PhDr. Jaroslav Jánoš PhD.), ktorý organizoval ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci s Územnou úradovňou Trnava Slovenskej sekcie IPA. Územnú úradovňu na turnaji reprezentovali naši členovia z pohotovostnej motorizovanej jednotky odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trnave. Na turnaji sa zúčastnilo celkovo 6 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch základných skupín. V A skupine sa stretli mužstvá z ÚVV Bratislava, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, ÚVV Nitra. V skupine B na seba narazili družstvá z ÚVTOS Želiezovce, HaZZ Trnava a PMJ Trnava. Viac...
 

Ocenenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA - 08.11.2014

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 08.11.2014 sa v čase od 17,00 hod. v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Slovenskej sekcie IPA. Na uvedenom podujatí sa zúčastnili pozvaní zástupcovia zahraničných sekcií IPA (Slovinsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko,...), Zboru väzenskej a justičnej stráže, prezídia Policajného zboru, štyria riaditelia krajských riaditeľstiev PZ (medzi nimi trnavský krajský riaditeľ plk. Ing. Štefan Čechovič), ako aj zástupcovia územných úradovní Slovenskej sekcie IPA. Pri tejto príležitosti bol štyrom územným úradovniam odovzdaný Pamätný list za aktívne organizovanie podujatí pre členov IPA a prínos k rozšíreniu členskej základne Slovenskej sekcie IPA, pričom medzi ocenenými úradovňami nechýbala ani "tá" naša - Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA. Ocenenie za našu úradovňu prevzal vedúci úradovne Mgr. Martin Kupkovič.
 


Strana 8 z 16