Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

Medzinárodný futbalový turnaj v Hlohovci - 29.9.2012

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 29.9.2012 sa v čase od 09,00 hod. v mestskej športovej hale na ulici Zábranie v Hlohovci uskutočnil Medzinárodný turnaj vo futbale, ktorý organizovala Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA. Turnaja sa zúčastnilo jedno mužstvo z Českej republiky a štyri mužstvá zo Slovenska. Na základe výborných výkonov naše mužstvo obsadilo celkové 1. miesto. K umiestneniu môžeme uviesť len toľko, že naši členovia splnili to, čo si predsavzali minulý rok. Informatívnu správu z uvedeného podujatia si môžete prečítať tu.
 

Ukážky policajnej práce v trnavských škôlkach - 11.6.2012

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 11.6.2012 zorganizovalo Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave v úzkej spolupráci s Územnou úradovňou Trnava Slovenskej sekcie IPA podujatie, týkajúce sa ukážok policajnej práce v troch rôznych škôlkach (Limbová, Starohájska a Beethovenova) v meste Trnava. Počas tohto podujatia mali deti možnosť zoznámiť sa s prácou policajných koní, psov, ako aj policajného pyrotechnika a hliadok pohotovostnej motorizovanej jednotky. Taktiež si vyskúšali ako "chutí" sedieť na policajnej motorke diaľničného oddelenia alebo v služobnom motorovom vozidle. Viac...
 

Voľby nového vedenia Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA - oznam

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 03.05.2012 sa na členskej schôdzi Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA uskutočnili voľby nového vedenia územnej úradovne. Na základe výsledkov bol za vedúceho územnej úradovne opätovne zvolený Mgr. Martin Kupkovič, za sekretára Jozef Šmidovič a pokladníkom sa stal Mgr. Karol Kamenár. Novozvolený vedúci územnej úradovne poďakoval za prejavenú dôveru, zablahoželal ostatným zvoleným členom nového vedenia, pričom v krátkosti predstavil víziu do budúcnosti a nabádal ostatných členov úradovne na aktívnejšiu spoluprácu a prácu vo výbore územnej úradovne.
 

Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch - 10.12.2011

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 10.12.2011 sa v čase od 10,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutočnil už III. ročník podujatia s názvom "Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch", ktoré organizovala Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA. Hneď na začiatku vedúci Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Martin Kupkovič srdečne privítal všetkých účastníkov a vzápätí im poďakoval za ich ochotu zúčastniť sa tohto športovo-spoločenského podujatia. Taktiež ospravedlnil viacerých prihlásených členov, ktorí sa mu telefonicky ozvali s tým, že sa nebudú môcť turnaja zúčastniť zo zdravotných dôvodov, hoci veľmi chceli (pozn. v tom čase totiž "vypuklo" chrípkové obdobie). Viac...
 

Medzinárodný turnaj vo futbale v Hlohovci - 17.9.2011

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 17.9.2011 sa v čase od 09,00 hod. v mestskej športovej hale na ulici Zábranie v Hlohovci uskutočnil Medzinárodný turnaj vo futbale, ktorý organizoval sekretár Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Karol Babic. Turnaja sa zúčastnili dve mužstvá z Českej republiky, jedno z  Chorvátska a tri mužstvá zo Slovenska. Napriek enormnej snahe naše mužstvo obsadilo nakoniec celkové 5. miesto. K umiestneniu môžeme uviesť len to, že budúci rok to bude "určite" lepšie.  Informatívnu správu z uvedeného podujatia si môžete prečítať tu.
 

"IPA SummerFest 2011" - 29.8.2011

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 29.8.2011 sa v čase od 10,00 hod. na strelnici Národného streleckého športového centra (Štrky) v Trnave uskutočnil už tretí ročník podujatia pod názvom "IPA SummerFest 2011", ktoré pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov pripravilo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. Tento rok sa na podujatí, ktoré je venované hlavne deťom, zúčastnilo celkovo 160 ľudí rôzneho veku (pozn. 86 dospelých a 74 detí). Pri vstupe do areálu strelnice boli účastníci so svojimi ratolesťami privítaní členmi vedenia územnej úradovne, pričom každé z príchádzajúcich detí dostalo pripravený darček v podobe prezentov s logom územnej úradovne (tričko s nápisom "IPA SummerFest 2011", hrnček, balón, ...) a niekoľkých cukríkov a lízaniek. Viac...
 


Strana 10 z 15