Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cesta za kuvajtským úspechom

E-mail Vytlačiť PDF
     Tento článok začnem netradičným spôsobom a to otázkou na zamyslenie. Myslíte si, že je vhodné, aby sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky zúčastňovali na medzinárodných súťažiach policajtov ako sú majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta? Podľa môjho skromného názoru áno, či už z pohľadu šírenia dobrého mena a obrazu Policajného zboru alebo našej vlasti. A preto som v prípade potreby a požiadania o pomoc ochotný vždy, pokiaľ budem môcť, podať pomocnú ruku bez ohľadu, či už to budú členovia našej územnej úradovne alebo nie.
 
     Príbeh cesty kuvajtského úspechu začal omnoho skôr ako priamou účasťou výpravy Slovenskej republiky na podujatí Majstrovstiev sveta policajtov v športovej streľbe, ktoré boli organizované pod záštitou korunného princa šejka Nawafa Al-Ahmeda Al-Jabera Al-Sabaha, a ktoré sa konali v dňoch 16.-22.2.2010 v štáte Kuvajt. Niekedy v polovici mesiaca november 2009 prišli do mojej kancelárie členovia našej územnej úradovne a súčasne reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe v brokovej disciplíne „TRAP“ Erik Varga a Marián Kovačócy so žiadosťou o pomoc. Počas ich pobytu v meste Peking (Čína), kde sa zúčastnili merania síl svetovej špičky na podujatí „Finále svetového pohára“ v rámci podujatí Medzinárodnej streleckej športovej federácie (ISSF), im bola Khaledom Al-Mudhafom odovzdaná obálka, ktorej obsahom bola oficiálna pozvánka na majstrovstvá sveta policajtov v športovej streľbe. Na základe tohto pozvania ma požiadali, aby som si pozvánku a propozície preštudoval a pomohol im k ich účasti na tomto podujatí. Po preštudovaní celého materiálu som však zistil, že formulár ohľadom prihlásenia družstva Slovenskej republiky do súťaže mal byť zaslaný najneskôr do 01.10.2009 a formulár k obsadeniu jednotlivých disciplín do 01.11.2009. O tejto skutočnosti som oboch našich reprezentantov informoval, pričom som im položil iba jednu otázku. Tá spočívala v tom, či sa mám pokúsiť o zabezpečenie odpovede od Medzinárodnej policajnej športovej únie na prípadné oneskorené prihlásenie nášho družstva. Na základe rozhovoru sme sa dohodli, že sa o to pokúsim a požiadam Medzinárodnú policajnú športovú úniu (USIP) o dodatočné prihlásenie našich strelcov na podujatie majstrovstiev sveta, ktoré som realizoval prostredníctvom e-mailu, aby som zbytočne nestrácal čas. Po tomto nám nezostávalo nič iné, len čakať na odpoveď. Prešiel mesiac, no odpoveď neprichádzala a naša nádej v účasť nášho družstva sa pomaly vytrácala. Nakoľko však túžba zúčastniť sa bola oveľa väčšia, rozhodol som sa napísať ešte jeden e-mail, ktorý som však okrem funkcionárom USIP-u zaslal aj „hodnostárom“ v štáte Kuvajt. Po dvoch dňoch mi následne prišla odpoveď, v ktorej sa okrem iného uvádzalo, že na základe môjho listu a iniciatívy „kuvajtských aktivistov“ nám umožnia dodatočne sa prihlásiť na toto významné podujatie, hoci oficiálna pozvánka od USIP-u so všetkými registračnými formulármi, bola „slovenskej strane“ (pozn. UNITOP-u, ktorý pozvánku odovzdal odboru výcviku Prezídia Policajného zboru – neskoršie zistenie) zaslaná už dávno, s tým že musíme zaslať predpísané formuláre čo možno v najkratšom čase. Po tomto oznámení, ktoré nás svojim obsahom prekvapilo, sa nám všetkým trošku uľavilo a zostávalo „vybaviť“ len posledné, aby sa naši športovci mohli prihlásiť do súťaže pod hlavičkou Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (UNITOP SR, ktorý je členom USIP-u), čo bolo podmienkou. Nikto z nás však nečakal, že tento ďalší krok smerom k účasti bude taký zložitý a že UNITOP SR „nefunguje“ úplne tak ako by mohol alebo mal. Dokonca ani odbor výcviku PPZ, ktorý sme o našich krokoch prednostne informovali a ktorému sme aj zaslali oficiálnu pozvánku s propozíciami, neprejavil žiadny záujem o poskytnutie akejkoľvek pomoci. No vďaka intervencii riaditeľa Strediska štátnej športovej reprezentácie MV SR (SŠŠR MV SR) Ing. Mariána Kukumberga sa nám podarilo „rozhýbať ľady“ a nakoniec aj samotnú prípravu na uskutočnenie účasti našej výpravy na uvedených majstrovstvá sveta. Od tej chvíle som začal aktívne spolupracovať s generálnym sekretárom UNITOP-u SR Ing. Jurajom Filanom a dokonca aj samotné SŠŠR MV SR nám ponúklo pomocnú ruku. Problémom však zostalo ako ináč už tradične tzv. financovanie výpravy, ktoré malo pozostávať len z úhrady cestovného na podujatie a poplatku za prevoz zbraní. Ubytovanie, strava ako aj doprava v mieste konania podujatia bola na účet usporiadateľa – štátu Kuvajt. UNITOP SR nedisponoval dostatočným množstvom finančných prostriedkov na zabezpečenie úhrady nákladov spojených s vyslaním našich športovcov na takéto podujatie a tieto nedokázal ani iným spôsobom zabezpečiť. No aj s touto alternatívou sme počítali. Vrcholoví športovci si zabezpečili financie zo získaného tzv. TOP-ka zo Slovenského streleckého zväzu a ostatní boli ochotní zúčastniť sa podujatia hoci aj ako samoplatcovia. Bol tu dokonca aj pokus o vybavenie „uvoľnenia“ súťažiacich policajtov z miesta zamestnania s nárokom na služobný plat, ale z dôvodu absencie opory v zákone poprípade v internom akte riadenia, nezostávalo niektorým športovcom, ktorí boli ochotní reprezentovať Policajný zbor SR, nič iné, ako si vziať na tento účel dovolenku. Po vybavení všetkých náležitostí, zabezpečenia prepravy zbraní ako aj účastníkov, zabezpečenia víz, povolenia dovozu zbraní do štátu Kuvajt, zdravotného poistenia atď., bola výprava pripravená vycestovať na podujatie majstrovstiev sveta. Celá naša výprava pozostávala z desiatych ľudí a to zo siedmych športovcov – Marián Kovačócy a Erik Varga (broková disciplína „TRAP“), Juraj Blahuta a Marcel Benkovský (broková disciplína „DOUBLE TRAP“), Radovan Šoltés a Marián Čačík („guličkári“) a Ján Fabo („pištoliar“), dvoch trénerov – Fedor Dunačík a Martin Kupkovič (súčasne v roli vedúceho výpravy) a nakoniec jedného zástupcu UNITOP-U SR – Ing. Stanislava Zátorského, ktorý bol za UNITOP SR delegovaný zúčastniť sa na Medzinárodnej konferencii USIP, konajúcej sa v meste Kuvajt v priebehu šampionátu dňa 17.02.2010.
 
Príchod do Kuvajtu
 
     Dňa 14.02.2010 v čase o 12,00 hod. sa výprava SR prepravila prostredníctvom pripravených vozidiel SŠŠR MV SR na viedenské letisko Schwechat, odkiaľ o15,45 hod. odletela s leteckou spoločnosťou British Airway cez Londýn do mesta Kuvajt s pristátím dňa 15. 02. 2010 o 06,45 hod. miestneho času. Po príchode nás privítali príslušníci kuvajtskej polície, ktorí nás odviedli do prijímacej miestnosti v priestoroch letiska, kde nám bolo ponúknuté malé občerstvenie v podobe čaju a tradičnej kuvajtskej kávy. Zatiaľ čo som vybavoval prevoz a uloženie zbraní v sklade zbraní priamo na strelnici, ostatní športovci spolu s druhým trénerom boli odvezení a ubytovaní v pripravenom hoteli s názvom „Crowne Plaza“, ktorý sa nachádzal v blízkosti medzinárodného letiska. Päť hviezdičkový hotel poskytoval ubytovanie v jedno- a dvojposteľových izbách, pričom celodenná strava bola zabezpečovaná podľa želania hostí v ôsmych reštauráciách tohto hotela. Ako hoteloví hostia sme mali okrem iného možnosť využiť na relax priestory fitnes štúdia ako aj bazén s vyhrievanou vodou. Už v hoteli bolo cítiť atmosféru majstrovstiev sveta, nakoľko sa v jeho priestoroch nachádzalo informačné centrum s množstvo materiálov a z pochopiteľných dôvodov veľký počet mladých príslušníkov kuvajtskej polície.
 
     Čo sa týkalo počasia, tak v porovnaní so Slovenskom, ktoré v čase konania majstrovstiev prežívalo mínus 15 stupňové mrazy, v Kuvajte nás „prekvapilo“ 28 stupňové príjemné teplo. 
 
Olympijský strelecký komplex šejka Sabaha Al-Ahmeda
 
       Strelecký komplex bol od nášho hotela vzdialený asi 15 minút autom, pričom organizátor pre účastníkov majstrovstiev pripravil tzv. kyvadlovú dopravu prostredníctvom malého konvoja niekoľkých „minibusov“ sprevádzaných služobným vozidlom kuvajtskej polície. Samotný komplex bol na vysokej úrovni. Na celom svete je len niekoľko takých strelníc, kde sa môžu konať podujatia pre všetky disciplíny športovej streľby. A práve „novovybudovaný“ strelecký komplex (nový šat a rozmer má od roku 2007) v Kuvajte patrí medzi ne. No komplex nepozostával len z priestorov určených k športovému zápoleniu v jednotlivých disciplínach, ale v jeho útrobách sa nachádzali budovy informačného a registračného centra, administratívy, veľkej reštaurácie, kliniky, viacerých bufetov, VIP zóny, predajne streliva, tradičnej oddychovej zóny, ako aj bazén.
 
Zahájenie Majstrovstiev sveta policajtov - otvárací ceremoniál
 
     Usporiadanie akéhokoľvek medzinárodného podujatia znamená pre krajinu, ktorá podujatie organizuje, veľkú poctu, no aj istú zodpovednosť a to nielen za jeho bezproblémový priebeh a bezpečnosť všetkých účastníkov.

     Otvárací ceremoniál (dňa 16.02.2010 o 19,30 hod. kuvajtského času) odštartoval 1,5 hodinovým programom, ktorý postupne predstavil kuvajtskú históriu s prechodom až do súčasnosti. Okrem modernej techniky v podobe veľkej obrazovky, celý dej a veľkolepú atmosféru dopĺňalo množstvo účinkujúcich, či už v rôznom dobovom oblečení, alebo jazdiacich na koňoch či ťavách. Po tomto skvelom predstavení prichádzali postupne na pripravené javisko mladí príslušníci kuvajtskej polície, ktorí v rukách držali štátne zástavy jednotlivých účastníckych krajín, pričom ich počet sa zastavil pri čísle 38. A toľko bolo štátov, ktoré sa zúčastnili majstrovstiev sveta policajtov. Ukončenie otváracieho ceremoniálu predstavovala laserová šou. Po tomto boli majstrovstvá sveta policajtov oficiálne zahájené a „nedočkaví“ športovci sa na druhý deň mohli pustiť do súťaženia o čo najlepšie umiestnenie.
 
Kompletné výsledky z majstrovstiev sveta policajtov
 
     Najväčšie medailové očakávania sme mali v brokovej disciplíne „TRAP“, v ktorej sme mali dvoch reálnych kandidátov na umiestnenie sa na stupienku pre víťazov. Marián Kovačócy a Erik Varga (strelci SŠŠR MV SR a ŠKP Trnava) patria v spomínanej disciplíne medzi absolútnu svetovú špičku. Hoci to tak zo začiatku nevyzeralo, nakoniec to lepšie „strieľalo“ Erikovi Vargovi, ktorý sa svojim výkonom postaral o jediné medailové umiestnenie slovenskej výpravy, pričom vybojoval striebornú medailu. Marián Kovačócy, úradujúci svetový šampión, sa nedostal medzi finálovú šesticu a obsadil konečné 7. miesto.
 
     Ďalším, kto mohol prehovoriť do celkového umiestnenia vo svojich disciplínach, bol skúsený pištoliar Ján Fabo (SŠŠR MV SR). A nechýbalo veľa, pretože tento skúsený reprezentant SR sa v dvoch disciplínach svojimi výkonmi dostal až do finále, no nakoniec v ľubovoľnej pištoli skončil na peknom 4. mieste a po nie veľmi vydarenom dodatočnom K.O. rozstrele vo vzduchovej pištoli na 6. mieste. V poslednej disciplíne (veľkokalibrová pištoľ) to už bolo o niečom inom (14. miesto) a bolo cítiť, že Janko túto disciplínu neabsolvoval už nejaký ten čas (pozn. asi tri roky).
 
     K ďalším našim strelcom treba uviesť, že Juraj Blahuta a ani Marcel Benkovský (strelci ŠKP Trnava) nepatria medzi špecialistov v brokovej disciplíne „DOUBLE TRAP“ (obaja strieľajú „TRAP“), no s úplnou vážnosťou sa pustili do boja o čo možno najlepšie umiestnenie. Nakoniec Juraj Blahuta skončil na 10. mieste a Marcel Benkovský na 11. mieste. Naši „guličkári“ Radovan Šoltés a Marián Čačík (strelci ŠKP Bratislava) zo seba vydali maximum, no na lepšie umiestnenie to nepostačovalo. V disciplíne vzduchovka (10m) Radovan Šoltés obsadil celkové 20. miesto a Marián Čačík 29. miesto. V disciplíne malorážka – v ľahu Radovan Šoltés 27. miesto a Marián Čačík 28. miesto. V disciplíne malorážka - tri pozície (v ľahu, kľaku a v stoji) Marián Čačík 21. miesto a Radovan Šoltés 23. miesto.          
 
Stretnutie so zástupcami Veľvyslanectva Slovenskej republiky v štáte Kuvajt
 
     Ešte pred vycestovaním do Kuvajtu bol pre nás nezvyčajný a hlavne neočakávaný záujem o členov našej výpravy zo strany pracovníkov Veľvyslanectva SR v Kuvajte. Pár dní pred odchodom mi telefonoval Mgr. František Fecko (SŠŠR MV SR), že prostredníctvom e-mailu bol zo strany nášho veľvyslanectva požiadaný o poskytnutie niektorých informácií, nakoľko podľa ich vyjadrenia odbor výcviku PPZ im nevedel poskytnúť žiadne informácie a odkázal ich na SŠŠR MV SR. Nakoľko p. Fecko nedisponoval všetkými informáciami, požiadal ma o vybavenie celej záležitosti. A tak som pracovníkov nášho veľvyslanectva bližšie informoval o podujatí, výprave a našom prílete do Kuvajtu.
 
     K prvému „neoficiálnemu“ stretnutiu prišlo hneď v prvý deň nášho pobytu, pričom s pánom Félixom (konzul Veľvyslanectva SR v Kuvajte) a jeho pani manželkou sme sa stretli v priestoroch nášho hotela. Po viac ako hodine rozprávania, v príjemnej priateľskej atmosfére sme nakoniec prijali „pomoc“, ktorá spočívala vo využití možnosti dozvedieť sa čo to o štáte Kuvajt. Taktiež sme sa dohodli, že po absolvovaní tých „najhlavnejších“ súťaží, v ktorých by sme mohli pomýšľať na nejaké dobré umiestnenie, navštívime priestory Veľvyslanectva Slovenskej republiky v tom pravom slova zmysle.
 
Sprievodný program
 
     Organizačný výbor majstrovstiev pripravil pre účastníkov šampionátu aj sprievodný program, ktorý bol naplánovaný počas dvoch dní po absolvovaní jednotlivých súťaží majstrovstiev v čase od 17,00 hod. Program pozostával z návštevy priestorov vedeckého centra (podmorský život) a  národného múzea, ktoré boli doplnené o možnosť nakupovať v niekoľkých obchodných centrách a na tradičných trhoviskách. 
  
Oficiálne prijatie na Veľvyslanectve SR v Kuvajte
 
     Dňa 20.02.2010 v čase o 18,30 hod. bola naša výprava oficiálne prijatá na Veľvyslanectve Slovenskej republiky. Po krátkom „zvítaní“ a malom osviežení som ako „vedúci“ výpravy a zároveň zástupca vedenia Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA poďakoval nielen za vrelé prijatie, ale aj za „obetovanie“ všetkého času, ktorý manželia Félixoví venovali výprave pri sprevádzaní a spoznávaní mesta Kuvajt. Pri tejto príležitosti som pánovi Félixovi odovzdal aj niekoľko drobných prezentov spolu s malou vlajkou s logom IPA ako spomienku na naše stretnutie. Následne prišlo k spoločnému foteniu a posedeniu, počas ktorého sa členovia našej výpravy mali možnosť dozvedieť čosi o práci na veľvyslanectve.
 
Odlet a príchod do vlasti
 
     Dňa 22.02.2010 o 08,00 hod. kuvajtského času výprava účastníkov majstrovstiev sveta odletela z medzinárodného letiska v meste Kuvajt s medzipristátím na letisku Heathrow (Londýn), pričom v čase o 17,55 hod. pristála na viedenskom letisku Schwechat. Tu nás čakali vozidlá SŠŠR MV SR, ktoré všetkých prepravili domov, na Slovensko.
 
Poďakovanie
 
     Poďakovanie by malo v prvom rade samozrejme patriť organizátorom podujatia za to, že nám umožnili dodatočne sa prihlásiť na šampionát a zažiť množstvo nezabudnuteľných zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. Keby nebolo tohto súhlasu, nebol by sa dostavil ani úspech v podobe získania striebornej medaily našim zástupcom Erikom Vargom v brokovej disciplíne „TRAP“, ako aj dobrého umiestnenia našich strelcov a možnosť vytvoriť dobrý obraz o Slovensku a Policajnom zbore v zahraničí. Ďalej by poďakovanie malo smerovať na všetkých, ktorí nás v našom úsilí reprezentovať SR a PZ podporili, či už v podobe zabezpečenia odvozu vozidla SŠŠR MV SR a vybavenia povolenia vývozu zbraní (p. Kukumberg, p. Fecko), alebo zabezpečenia jednotnej športovej ústroje a niekoľkých prezentov z UNITOP-u SR (p. Filan). Poďakovanie s veľkým „P“ patrí pánovi Felixovi a jeho milej pani manželke za ich záujem, ochotu, vrelé prijatie a samozrejme za možnosť dozvedieť sa čosi o štáte Kuvajt.

     Na záver chcem poďakovať samotným športovcom za vzornú reprezentáciu a  zviditeľnenie nášho malého štátu na týchto majstrovstvách sveta.