Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dokumenty

E-mail Vytlačiť PDF


      Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA sa ako všetky územné úradovne riadi platnými právnymi predpismi, ktoré vydala Slovenská sekcia IPA.
Medzi základné právne predpisy patria:

1.)
Stanovy Slovenskej sekcie IPA
2.)
Volebný poriadok
3.) Rokovací poriadok
4.) Pravidlá finančného hospodárenia a správy majetku Slovenskej sekcie IPA
5.)
Pravidlá pre zakladanie územných úradovní Slovenskej sekcie IPAUsmernenia generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA:

1.) Usmernenie k podávaniu a vybavovaniu prihlášok - 1/2011/GS
2.) Usmernenie k preregistrovaniu členov - 2/2011/GS


Rozhodnutia Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA:

1.) Rozhodnutie Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA č. 1/2012
2.) Rozhodnutie Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA č. 2/2012


Nové tlačivá:

1.)
Prihláška za člena Slovenskej sekcie IPA
2.)
Plná moc   
3.) Žiadosť o preregistovanie člena