Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Členská schôdza Územnej úradovne Slovenskej sekcie IPA - 22.4.2022

E-mail Vytlačiť PDF
V súlade s čl. 5 ods. 2 Stanov Slovenskej sekcie IPA  (členskú schôdzu zvoláva vedúci územnej úradovne spravidla jedenkrát ročne, minimálne však raz za 4 roky v čase a mieste ním určenom najneskôr však 30 dní pred termínom jej konania) zvolávam členskú schôdzu Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA (ďalej len „územná úradovňa), ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2022 (miesto sa určí dodatočne) so začiatkom o 16:00 hod.
Návrh programu:  1. Otvorenie,  2. Prezentácia, 3. Návrh a schválenie programu členskej schôdze, 4. Vyhodnotenie činnosti územnej úradovne (príspevok vedúceho územnej úradovne, sekretára územnej úradovne), 5. Rôzne, 6. Prestávka, 7. Prezentácia, 8. Návrh a schválenie volebnej komisie, 9. Voľby vedenia územnej úradovne (vedúci, sekretár a pokladník),  10. Záver,  11. Občerstvenie.
 

Prezentácia účastníkov členskej schôdze územnej úradovne bude prebiehať v deň konania schôdze v čase od 15:30 do 16:00 h. v mieste jej konania.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadam, aby ste svoje návrhy na kandidátov (vedúci územnej úradovne, sekretár, pokladník) predkladali v elektronickej forme vedeniu územnej úradovne na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. a to najneskôr do 14. apríla  2022 (podľa čl. 12, ods. 1 a 2 Volebného poriadku Slovenskej Sekcie IPA). Návrh kandidáta musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, funkciu, na ktorú kandidáta navrhuje, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou.

Zároveň Vás žiadam o potvrdenie Vašej účasti na predmetnej schôdzi zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v termíne do 14. apríla 2022 a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného priestoru (s poukazom na kapacitné možnosti) na organizáciu členskej schôdze, od ktorého závisí miesto konania členskej schôdze Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. Uvedené miesto konania bude členom, ktorí potvrdia svoju účasť e-mailom, zaslané elektronicky v termíne do 18. apríla 2022.