Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oznam

E-mail Vytlačiť PDF
Vedenie územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA, oznamuje svojim členom, ktorí si ešte neuhradili členský poplatok na rok 2022, že tak môžu urobiť maximálne do 30.06.2022. Po tomto termíne nebude možné členský príspevok uhradiť a členstvo v Slovenskej sekcii IPA  im bude automaticky zrušené.

Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.

V prípade realizácie ktoréhokoľvek spôsobu úhrady členského príspevku prostredníctvom bankového prevodu uvádzajte nasledovné údaje o bankovom účte Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA, ktoré sú potrebné pre identifikáciu platcu:

Číslo účtu:

0048280857

IBAN:                                                                
Názov banky:                    

SK3909000000000048280857
Slovenská sporiteľňa

Kód banky:

0900

Variabilný symbol:

2022

Konštantný symbol:

0558

Popis transakcie, účel platby, správa pre prijímateľa:

Meno a priezvisko


Ak nebudú pri platbe za členský príspevok na rok 2022 vyplnené všetky údaje tak, ako je to uvedené v tabuľke, nebude možné platbu priradiť ku konkrétnemu členovi. Potom bude musieť konkrétny člen úradovne dokladovať úhradu (kópia prevodného príkazu alebo výpisu z účtu).

Členovia ktorí si  ešte nevyzdvihli členský preukaz na rok 2022, to môžu urobiť u vedúceho územnej úradovne Jozefa Šmidoviča. tel. 0905 384655, alebo e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.