Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
OZNAMY

OZNAM K PLATENIU ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU NA ROK 2022

E-mail Vytlačiť PDF
    Na základe stanov Slovenskej sekcie IPA sa členský príspevok platí do 31.decembra kalendárneho roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou novoprijatých členov. Za platenie členských príspevkov sú zodpovední jednotliví členovia, ktorí sú súčasne povinní rešpektovať spôsob ich platenia stanovený vedeniami územných úradovní. Nezaplatením členského príspevku do 31.decembra kalendárneho roka sa s poukazom na čl. 17 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí.
 
     V súvislosti s platbou členského príspevku na rok 2022, ktorého výška je 20 EUR, vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA rozhodlo, že členovia registrovaní v našej územnej úradovni si pre úhradu členského príspevku na rok 2022 môžu zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov:
 
1) úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA,
 
2) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena na účet Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA prostredníctvom internet bankingu,
 
3) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena na účet Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA na pobočke banky.

 
Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.
 

   V prípade realizácie ktoréhokoľvek spôsobu úhrady členského príspevku prostredníctvom bankového prevodu uvádzajte nasledovné údaje o bankovom účte Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA, ktoré sú potrebné pre identifikáciu platcu:
 
Číslo účtu:
0048280857
IBAN:                                                                       
Názov banky:                    
SK3909000000000048280857
Slovenská sporiteľňa
Kód banky:
0900
Variabilný symbol:
2022
Konštantný symbol:
0558
Popis transakcie, účel platby, správa pre prijímateľa:
Meno a priezvisko


     Ak nebudú pri platbe za členský príspevok na rok 2022 vyplnené všetky údaje tak, ako je to uvedené v tabuľke, nebude možné platbu priradiť ku konkrétnemu členovi. Potom bude musieť konkrétny člen úradovne dokladovať úhradu (kópia prevodného príkazu alebo výpisu z účtu).

Bližšie informácie na tel. čísle: 0905/277740
 

Medzinárodné majstrovstvá Trnavy vo varení kotlíkového gulášu - 27.1.2018

E-mail Vytlačiť PDF
Vedenie územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA pozýva svojich členov ako aj ich rodinných príslušníkov na ochutnávku gulášu nášho súťažného družstva, ktorý bude uvarený v rámci podujatia s názvom  "X. ročník Medzinárodných majstrovstiev Trnavy vo varení kotlíkového gulášu", organizovaného pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, dňa 27.1.2018 pred reštauráciou Trnavský dvor na Zelenečskej ulici v Trnave. Chceli by sme, aby toto podujatie poskytlo pre zúčastnených nie len kulinárske, ale aj kultúrne zážitky. Príďte prežiť pekný sobotný deň pri živej hudbe, dobrej nálade, sprievodnom programe a v neposlednom rade povzbudiť naše družstvo k víťazstvu. Oficiálne zahájenie súťaže je o 09,00 hod. a ochutnávka "umeleckého diela" nášho kulinárskeho družstva bude o 15,30 hod.. Uvedené podujatie moderuje Erika Barkolová, zaspieva Jadranka, pomudruje Habo a od 16,00 hod. do tanca zahrá DJ Slávo Dratva. Všetci ste srdečne vítaní.
 

Vianočný turnaj o Pohár IPA v kolkoch - 16.12.2017

E-mail Vytlačiť PDF
Vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie organizuje dňa 16.12.2017 pre svojich členov podujatie s názvom IX. ročník vianočného turnaja o Pohár IPA v kolkoch, ktorý sa uskutoční v kolkárni v Modranke s nasledovným programom: 09.00 hod. - slávnostné otvorenie turnaja,  09.15 - 13.00 hod. - odhádzanie jednotlivých kôl, 13.15 - 15.00 hod. - vyhlásenie výsledkov turnaja a následne posedenie. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť telefonicky na tel. čísle 0905384655 (sekretár - Jozef Šmidovič), prípadne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. a to do termínu 11.12.2017. Poplatok za kolkáreň a posedenie bude hradené Územnou úradovňou Trnava Slovenskej sekcie IPA.
 


Strana 1 z 24