Splavovanie rieky Hron na raftoch - 29.8.2016

Vytlačiť
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA v spolupráci s Klubom športov Príslušníkov pri ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou zorganizovala dňa 29.08.2016 podujatie pod názvom "Splavovanie rieky Hron na  raftoch". Podujatie bolo určené pre jej členov a ich rodinných príslušníkov (manžel/ka, deti, vnúčatá). Odchod autobusa bol o 06.15 hod. z parkoviska ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou a o 06.30 hod. z parkoviska pri KR PZ Trnava. Po krátkej prestávke na odpočívadle za Nitrou autobus pokračoval do miesta - Lodenica  Mlynčok za Slovenskou Ľupčou, kde na ľavom brehu rieky Hron boli už nachystané rafty.
Po výdatnej technickej príprave (vyprážané rezne s chlebom a prílohou ako aj nápojmi), ktoré už ako tradične bolo zabezpečené vedúcim výpravy Jozefom Šmidovičom - vedúcim KŠP a zároveň sekretárom ÚÚ IPA Trnava a po krátkej inštruktáži a rozdelení účastníkov splavu do jednotlivých raftov a určení kapitánov jednotlivých  raftov  boli postupne rafty cca o 10.30  hod. spustené na vodu. Vzhľadom na počet účastníkov splavu celý „konvoj“ bol vytvorený z piatych sedemčlenných raftov a z jedného jedenásťčlenného raftu. Po asi cca štyroch hodinách splavu (niektoré posádky to absolvovali v oveľa kratšom čase a bez problémov, niektoré s „okúpaním vecí, mobilov a  fotoaparátov“ a niektoré aj s nečakaným a dramatickým „okúpaním“ členov posádky) bolo splavovanie rieky Hron ukončené na ľavom brehu rieky Hron Lodenici Fort Geronimo - Vlkanová. Po odovzdaní raftov bolo v  priestoroch záhradnej reštaurácie Lodence Fort Geronimo podávané občerstvenie (grilované mäso, klobása, syry, zelenina s  prílohou) a potom nasledoval odchod do Trnavy. Príchod do  Trnavy bol cca o 18.30 hod.
 
     Všetci účastníci splavu túto „akciu“ zhodnotili ako veľmi dobrú, pričom neboli zaznamenané žiadne negatívne okolnosti.